Utdrag av röster om Professionell coach Jenny Åsenlund. 

”Jenny har ett engagemang utöver det vanliga, som smittar. Hon sprider kunskap, pedagogiskt och inspirerande, motiverar till framgångsrika och välmående organisationer & människor. ”

”Kursen lärde mig att att tillit till min egen och andras förmåga får mig och dem att växa.”

”Föreläsaren delade frikostigt av sina personliga erfarenheter, som berikar och väcker nyfikenhet på nya förhållningssätt och metoder att lösa problem och se möjligheter vid förändring.” 

 ”Att stress egentligen inte är farligt när du själv kan förhålla dig till omvärlden och kraven som ställs på dig och framförallt kraven du ställer på dig själv.” 

Motto: ”Hållbara framgångsrika företag, har hållbara växande motiverade anställda.” 

Med en professionell coach i din organisation får du en engagerad konsult som kommer in med ny energi och kunskap, som stärker din verksamhet utifrån era behov.

Coaching för medarbetare:

 • Hur hanterar jag hög belastning på jobbet?
 • Hitta dina drivkrafter för självgående och välmående personal.
 • Större självinsikt ger lösningsorienterade medarbetare som är samarbetsvilliga.
 • Hantera stress och produktionstoppar på jobbet.
 • Mer engagerad personal och färre sjukskrivningar.

Chefscoaching:

 • Utveckla dig själv som chef och person.  Hur du bäst arbetar med din personal och utmaningar för bästa resultat.
 • Ett professionellt bollplank att få stöd att lyckas än bättre i chefsrollen.
 • Inspiration till utvecklings och medarbetarsamtal.
 • Kommunikation. Hur ska jag nå ut med mitt budskap och engagera än mer.
 • Själv få ny energi för att lättare ge av dig till din verksamhet.

Gruppcoaching:

 • Olika avdelningar samverkar inte ihop på bästa sätt? Gruppcoaching öppnar upp för bättre kommunikation och förståelse.
 • Sammansvetsa ett team eller en avdelning än bättre med gruppcoaching. Öka motivation och gruppens självgående kraft.
 • Tillbaka till arbetet efter sjukskrivning? Få ett personligt rehabprogram. Alternativt samla ihop en grupp från olika avdelningar och ge dem verktyg för hållbart arbetsliv och välmående framledes.

Mjuk yoga:

Personligt besök av yogaintruktör som kommer ut till ditt företag och anpassar yogan utifrån ert företags behov. Släpp spänningar efter mycket stillasittande och monotona rörelser och minska arbetsskador såväl som psykiska spänningar.

Corporate mindfullness:

 • Hur medveten närvaro i nuet hjälper när vi alltmer multittaskar sönder våra arbetsdagar.
 • Mycket intryck och många olika parallella uppgifter gör att vi tappar fokus, effektivitet och kraft.
 • Hur medveten är du om dina tankar och hur styr du dig själv dit du önskar egentligen?
 • Mindfullness ökar kreativitet, energi, bättre sömn, koncentration och effektivitet. Önskar du mer i din verksamhet, hör av dig.

Återhämtning:

Prenumerera på ”Professionell coachs” underbara landaövningar, mindfullnessövningar. Mjukgör din nacke, rygg, förbättrar andning, sov bättre. För ökat välmående och hälsa för din personal. Forskningsbaserade lösningar för hållbara resultat. Genom att ge personalen möjlighet till kort effektiv återhämtning förbättras din verksamhets resultat. Sjukskrivningsantalet minskar och du bygger upp en hållbar verksamhet.

FÖRELÄSNINGAR:

Lämpligt vid hälsodagar, kick-off eller som inspiration och fördjupning.

”Från kamp till flow.” 

 • Högpresterande personal är bra för företags resultat kortsiktigt, men inte om det blir till bekostnad för dyr långvarit sjukskrivning med kompetensbortfall.
 • Jenny delar med sig av sina verktyg hur hon fortsatt uppnår sina mål men utan att förbruka sig själv, istället med välmående och livsglädje som drivkraft. Som smittar på omgivningen och ger ringar på vattnet. Hon har själv varit högpresterande IT projektledare och personlig erfarenhet av fallgropar och lösningar och bjuder på sig själv.

Vad är problemet med stress? 

 • Vad är positivt och negativt med stress egentligen? Hur kan jag påverka min upplevelse av stress? Hur tar jag över taktpinnen. Föreläsning som engagerar och inspirerar. Du görs delaktig så att motivationen och insikter om stress ökar åhörarens medvetenhet. Skapar nya förhållningssätt till höga krav och tidspress. Hur skapa en inre balans när farten är hög.

Förändringsledning. 

 • När din organisation och växer eller krymper, strukturen ändras. Hur hjälper du din personal hitta sin plats så fort som möjligt in i det nya för att inte förlora arbetstempo? Jag berättar hur olika personligheter behöver mötas upp och hur det nya välkomnas lättare och smidigare.

En inspirationföreläsning att ta med dig in i livet. 

 • Stolsyoga i kontakt med andetaget. En möjlighet att få med sig enkla verktyg att skapa rörelse på jobbet även när mycket stillasittande förekommer. En föreläsning som både skapar mentala insikter där kunskapen  även förankras i din kropp. Tekniker du kan ta in i din arbetsvardag för långsiktig varaktig förändring för ökat välmående och hälsa.

Stresshanteringsprogram

Har du en medarbetare som tappat motivation, är sjuk mer än vanligt, mer irriterad. Är tillbaka efter sjukskrivning eller du märker är på väg in i väggen men går inte att nå fram till? Då är ett ett-årigt välbeprövat stressprogram tillgängligt för din medarbetare, dig eller organisation. Hör av dig för mer info. Jag jobbar långsiktigt för hållbara resultat.

Flow Academy

Tillsammans med rutinerade ICF coachen Lena Sifversson skapar Jenny Åsenlund exklusiva utbildningar designade efter ditt företags behov. Med ny energi och stort engagemang lyfter vi processer och människor till en ny nivå. Vårt motto: Framgång, energi och hållbarhet.

Specialistområden är coachande ledarskap, hälsofrämjande, presentationsteknik coacha grupper och individer. Att möta ditt företags behov för att skapa gynnsamma flöden i ditt företag, som skapar hållbar framgång. Vi kan ta oss an större grupper och organisationer.

Utifrån ditt företags behov sätts paketlösningar ihop.

Ser fram emot att höra från dig.

Väl mött,

Jenny Åsenlund,

CEO, Professionell coach och Co-founder Flow Academy

 

livsglädje motivation