ICF (International Coach Federation) är en internationell standard för att garantera att coachen har gått en utbildning med ställda krav. Jenny Åsenlund har gått sin coachutbildningar hos CoachCompanion under två års tid och har Certifierat ACC certifikat och är en erfaren coach med över 500 coachtimmar och har passerat ett internationellt certifieringsprov via ICF. Verkar utifrån ICF´s 11 kärnkompetenser. Dessa krav uppfyller Professionell coach Jenny Åsenlund och det är hon stolt över.

 • Professionell coaching, även kallad livscoaching/lifecoaching, handlar om personlig utveckling och möjlighet att vara där du själv vill i livet.
 • Följer ICF sekretess policy och har därmed tystnadspikt!
 • Coachen ser dig som resursstarkt och tar fram dina styrkor.
 • Utgår ifrån att du har dina egna svar och lösningar. Ger dig verktyg att se och nyttja dina resurser.
 • Coachsamtal och övningar bidrar till ökad medvetenhet och självinsikt
 • Fokus på här och nu och framåt.
 • Vänder sig till dig som ser över sin situation och valmöjligheter och vill åstadkomma förändring.
 • Coachen sätter ramen – hjälper dig att hålla fokus på ditt mål – motiverar till framgång!
 • För dig som önskar mer handledande coachsamtal varvas visualiseringsövningar, andningstekniker, mindfullness och även yoga som verktyg. Då använder coachen sin intuition och kommer med konkreta förslag som du känner in om de är rätt för dig.
 • Inkännande efter ditt behov för att du ska må ditt allra bästa.
 • Du har själv dina svar och lösningar inom dig som vi lockar fram tillsammans.

I coaching finns källan till förändringen hela du längtar efter.

Jenny Åsenlund är dessutom utbildad i coachande ledarskap, propellermodellen och gruppcoaching samt beteendevetare som hon nyttjar som konsult ute i verksamheter.